Günün Mesajı

Ebû Hâzim -rahmetullâhi aleyh- şöyle buyurur:

“Kendisi sebebiyle ölümü kerih/sevimsiz gördüğün amellerini tespit edip onları terk et! Ondan sonra ne zaman vefât etsen sana zarar vermez.” (Mizzî, Tehzîbü’l-Kemâl, Beyrut: Risâle, 1400, XI, 276)

Tüm Mesajları Oku

Ayın Makaleleri

  • TASAVVUF; Kur’ân ve Sünnet’le Kemâle Ermektir – 2

  • Gönlü Dergâh Hâline Getirmek

  • İslâm Ahlâkında Diğergâmlık

  • Nimetlerin Tefekkürü ve ŞÜKRETME MES’ÛLİYETİ

  • Vicdan ve Mes’ûliyet İnsanı ÇİLE ve ISTIRAPLARIN MAHSULÜDÜR

Son Eklenen Sohbetler

Son Çıkan Eserler