Günün Mesajı

Unutmayalım ki İslâm bir bütündür. Bir kısmıyla amel edip diğer bir kısmını terk veya ihmâl etmek, kalpteki îmânı zaafa uğratır, takvâ hassâsiyetine mânî olur.

İslâm bizim, ibadet, muâmelât, ahlâk ve beşerî münâsebetler başta olmak üzere, her hâlimizi tanzim eden tâlimatlar vermektedir.

Müʼmin, hayatının hiçbir safhasında Allâhʼı unutmamalıdır. Nitekim âyet-i kerîmede;

“Allâhʼı unutan ve bu yüzden Allâhʼın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın! Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” (el-Haşr, 19) buyrulmaktadır.

Her ne hususta olursa olsun ilâhî emirlere muhâlif hareket etmek de Allâhʼı unutmak sadedindedir. Rabbimiz cümlemizi bu gafletten muhâfaza buyursun…

Tüm Mesajları Oku

Ayın Makaleleri

  • Gönül Dergâhından Hikmetler

  • Bâyezîd-i Bistâmî (rahmetullâhi aleyh) -5-

  • Gönlün Pusulası Şaşmasın!..

  • Tatil Yok, Gayrete Devam

  • Dünya Dershânesinde Tuzaklardan Kurtuluş Çaresi

Son Eklenen Sohbetler

Son Çıkan Eserler

Son Eklenen Kısa Videolar